Język niemiecki

 1. Plan rozwoju nauczyciela dyplomowanego Dominika Widz-Wiejak
 2. Ewaluacja wewnętrzna szkoły – metody, techniki i narzędzia zbierania danych (Halina Staniek – PCDZN w Puławach)
 3. Efektywność nauczania a motywacja ucznia do nauki języka obcego” – prezentacja (Halina Staniek – PCDZN w Puławach) 
 4. Weihnachten in Deutschland” – prezentacja (Halina Staniek – PCDZN w Puławach)
 5. Tworzenie podstawowej i dodatkowej dokumentacji pedagogicznej w oparciu o nową podstawę programową – prezentacja (Halina Staniek – PCDZN w Puławach)
 6. Uczeń dyslektyczny na lekcji języka niemieckiego – prezentacja (Halina Staniek – PCDZN w Puławach)
 7. Scenariusz lekcji języka niemieckiego „Die Verbesserung der Kontrollarbeit” oraz załączniki: prezentacja i karta ewaluacji (Halina Staniek – PCDZN w Puławach)
 8. Scenariusz lekcji języka niemieckiego na podstawie podręcznika z ćwiczeniami: Alles klar 1b – poziom podstawowy- K. Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek, M. Zagórna z wykorzystaniem oceniania kształtującego. (Halina Staniek – PCDZN w Puławach)
 9. Ocenianie kształtujące w językach obcych w nowej podstawie programowej – prezentacja (Halina Staniek – PCDZN w Puławach)
 10. Recenzja książki Inge C. Schwertfeger: Gruppenarbeit und innere Differenzierung (Ewa Danisz ZSO Nr 2 Puławy)
 11. Konspekt lekcji języka niemieckiego w II klasie LO – „Zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech” (Edyta Sońta – I LO w Puławach)
 12. Konspekt lekcji języka niemieckiego w II klasie LO – „Was kann man vor einer Reise im Internet nachsuchen ” (Edyta Sońta – I LO w Puławach)