Matematyka

 1. Dowód nie wprost jako metoda dowodzenia twierdzeń (Jolanta Chadaj, PCDZN)
 2. Nowa podstawa programowa z matematyki dla szkoły ponadpodstawowej-liceum i technikum (Jolanta Chadaj – PCDZN) 
 3. Program pracy z uczniem z trudnościami w nauce matematyki „Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT” (Małgorzata Denkiewicz SP2 Puławy)
 4. Elementy kombinatoryki w nowej podstawie programowej dla SP – prezentacja (Jolanta Chadaj PCDZN)
 5. Zadania na dowodzenie w nowej podstawie programowej dla SP – prezentacja – (Jolanta Chadaj PCDZN)
 6. Propozycje zadań maturalnych typu „wykaz, że”; (Jolanta Chadaj PCDZN)
 7. Arkusz maturalny na poziomie podstawowym; (Jolanta Chadaj PCDZN)
 8. Karta dodatkowych wzorów na maturę na poziomie podstawowym; (Jolanta Chadaj PCDZN)
 9. Matura 2015 r. z matematyki – prezentacja; (Jolanta Chadaj PCDZN)
 10. Propozycje zadań maturalnych z funkcji liniowej; (Jolanta Chadaj PCDZN)
 11. Propozycje zadań maturalnych typu „wykaz, że”; (Jolanta Chadaj PCDZN)
 12. Z doświadczeń wieloletniego dyrektora.(mgr Wiesław Sowa – dyrektor ZSO nr 1 w Puławach)
 13. Aktywne metody w nauczaniu matematyki, czyli o pracy w grupach. (mgr Wiesław Sowa – dyrektor ZSO nr 1 w Puławach)
 14. Propozycje zadań maturalnych z zastosowaniem układów równań st. drugiego; (Jolanta Chadaj PCDZN)
 15. Innowacje pedagogiczne: „Lekcja Uli” – lekcja matematyki w kl. I szkoły ponadgimnazjalnej(Marianna Szpakowska PCDZN, Urszula Miszkiewicz)
 16. Propozycje zadań maturalnych (zamkniętych i otwartych) z działu: trójmian kwadratowy.; (Jolanta Chadaj PCDZN)
 17. Scenariusz lekcji matematyki w klasie II gimnazjum: Szczególne trójkąty prostokątne. (Beata Jędrys PCDZN)
 18. Konspekt lekcji matematyki w klasie II gimnazjum: Przed nami powtórki materiału – działania na potęgach i pierwiastkach. (Beata Jędrys PCDZN)
 19. Konspekt lekcji matematyki w klasie V – Podsumowanie wiadomości o czworokątach. (Jolanta Węglińska, Joanna Stobnicka, Anna Banaszek, SP nr 1 Puławy)
 20. Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV – Rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych (Alina Lejkowska, SP w Baranowie)
 21. Twórcze myślenie na lekcjach matematyki w szkole podstawowej.(Teresa Grzeszczyk PCDZN)
 22. Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki.(Teresa Grzeszczyk PCDZN)