Przedszkole

 1. Moje refleksje po przeprowadzonych zajęciach otwartych (Monika Prokop)
 2. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel” – ZARAŻAJĄC SZTUKĄ POMAGAMY INNYM (Anna Podsiadłą, Anna Matraszek MP nr 7, Puławy)
 3. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel” – ZAJĘCIA EKSPRESJI TWÓRCZEJ (Joanna Gąska PS nr 2, Ryki)
 4. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel”: TEATR – SZTUKA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA (Iwona Krawczyk, MP nr 13, Puławy)
 5. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel”: SPRAWNE RĘCE (Agnieszka Ścibior-Kowalczyk, Anna Mostowska, MP nr 16, Puławy)
 6. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel”: SNUJ SIĘ, SNUJBAJECZKO (Jolanta Kowalczyk, Anna Różycka)
 7. Sprawozdanie z IV edycji konkursu „Kreatywny nauczyciel” (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 8. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel” – BAJKI W MUNDURKACH (Anna Podsiadłą, Anna Matraszek MP nr 7, Puławy)
 9. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel” – MÓJ PRZYJACIEL PIES (Wanda Małgorzata Walaszek, Sp 5 Ryki)
 10. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel” – MAŁE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYK (Joanna Gąska MP nr 2, Ryki)
 11. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel” – Witajcie w świecie bajki (Małgorzata Pisarek, Przedszkole Bobrowniki)
 12. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU – prezentacja (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 13. Koncepcja pedagogiki planu daltońskiego – prezentacja (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 14. Realizacja i ewaluacja programu wychowawczego przedszkola – prezentacja (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 15. Asertywność w pracy nauczyciela” – prezentacja (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 16. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel”: Tradycje Bożego Narodzenia w moim przedszkolu (Iwona Krawczyk, MP nr 13, Puławy)
 17. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel”: Tradycje Bożego Narodzenia w moim przedszkolu (Agnieszka Ścibior-Kowalczyk, Anna Mostowska, MP nr 16, Puławy)
 18. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel”: Tradycje Bożego Narodzenia w moim przedszkolu: Świąteczna radość jest w nas” – uroczystość przedszkolna z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia (Dorota Matysiak)
 19. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel”: Tradycje Bożego Narodzenia w moim przedszkolu: W przedszkolu jak w domu. (Joanna Turak MP nr 14 w Puławach)
 20. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel”: Tradycje Bożego Narodzenia w moim przedszkolu: Wieczór kolęd. (Katarzyna Rodzoch MP nr 8 w Puławach)
 21. Praca nadesłana na konkurs „Kreatywny nauczyciel”: Tradycje Bożego Narodzenia w moim przedszkolu: Jasełka, zielona jodełka. (Ewa Sikorska)
 22. Podsumowanie III edycji konkursu „Kreatywny nauczyciel” (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 23. MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PORADNIK DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 24. JAK PROWADZIĆ I ORGANIZOWAĆ SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH. (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 25. Sześciolatek w szkole – prezentacja (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 26. Scenariusz spotkania informacyjnego dla rodziców i dzieci, które rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 27. Co powinien umieć 6-latek, gdy idzie do szkoły? . (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 28. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 29. Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 30. Jakie są relacje między wychowaniem a profilaktyką w szkole? (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 31. Konstruowanie przedszkolnego programu profilaktyki (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 32. Zabawa przedszkolaka- jak ją wykorzystać w edukacji i wychowaniu dziecka w przedszkolu. (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 33. Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 34. Praktyczne narzędzia porządkujące zakres najważniejszych zadań przedszkola (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 35. Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 36. Konstruowanie programów wyrównawczych w przedszkolu (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 37. Podsumowanie II edycji konkursu „Kreatywny nauczyciel” (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 38. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu/szkole. (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 39. Podsumowanie konkursu „Kreatywny nauczyciel” (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 40. Zajęcia otwarte w przedszkolu (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 41. Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 42. Tworzenie w przedszkolu warunków wspierających rozwój dziecka (Małgorzata Pawlik PCDZN)
 43. Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli „Tajemnicza podróż po krainie baśni” (Małgorzata Pawlik PCDZN, Lidia Kalbarczyk SP nr 5 w Rykach)